Główne cele, dla realizacji których pragniemy powołać klub:

 

1. Promowanie hodowli pod kątem doskonałego zdrowia, psychiki, eksterieru oraz użytkowości.

2. Integracja środowiska hodowców, właścicieli i miłośników: wymiana wiedzy i doświadczeń.

3.Propagowanie idei RASOWY = Rodowodowy, czyli rodowód jako dokument potwierdzający pochodzenia psa, jednocześnie przeciwstawiając się niekontrolowanemu i wyłącznie nastawionemu na zysk rozmnażaniu psów.

4. . Propagowanie użytkowości psów ras Owczarek Kaukaski i CAO i wspieranie wszelkich form aktywności z tym związanej.

5. Działalność informacyjną i edukacyjną, poprzez serwisy informacyjne, wydawnictwa drukowane ,seminaria, spotkania z ekspertami .

6. Organizacja dorocznej wystawy specjalistycznej OK i CAO w Polsce.

 

Klub jest otwarty dla wszystkich hodowców, właścicieli i miłośników ras OK i CAO

Celem powołania Grupy Inicjatywnej jest przeprowadzeniem działań poprzedzających formalne założenie KLUBU:

1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej, połączonej z zebraniem minimum 100 deklaracji członkowskich.

2. Zarejestrowanie Klubu w Związku Kynologicznym.

3. Organizacja pierwszego Zebrania Walnego.

Na wszelkie dalsze działania Klubu czyli m.in. określenie przynależności oddziałowej, zasad działania klubu w oparciu o statut ZKwP, kształtu i kodeksu etycznego będą miały wpływ wszystkie osoby, które zadeklarują chęć uczestnictwa w Klubie poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej. Podpisanie deklaracji zobowiązuje do uiszczenia składki w wyznaczonym terminie. Z poważaniem Grupa Inicjatywna Klubu rasy Owczarka Kaukaskiego i Owczarka Środkowoazajtyckiego w Polsce.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Yelp Icon